M2E068-CF10-17

Email
ebm-m2e068-cf10-17c
Description 220V 50Hz 0,26A 55W 2800Rpm 2uf 400V